Sveisetekniske tjenester 

WeldTech leverer tjenester som supervising, sveiseteknisk rådgivning, sveiseteknisk ledelse, og er behjelpelig med kvalifisering av sveiseprosedyrer.Sveisekoordinator eller Sveiseinspektør?

Bistår med NS477, ISO 15614, NS-EN 1090 og ISO 3834-2. 
 
Som en del av dette kan jeg også fungere som en ekstern instans innen
sveisetekniske vurderinger eller sveiseinspektør IWI-S.


WeldTech bistår også med implementering av standarder og behjelpelig med å bygge opp systemer for HMS og kvalitetsstyring.